Snittlöner i kvinnodominerade yrken

september 21, 2021
Av admin
  • Snittlöner sjuksköterska, barnskötare och förskollärare

Även om jobbutvecklingen ökar drastiskt finns det fortfarande en del yrken som är kvinnodominerade, respektive mansdominerade. Några av de kvinnodominerade yrkena är exempelvis barnskötare, förskollärare samt sjuksköterskor. Även om man vill att det ska vara jämställt mellan män och kvinnor finns det trots allt skillnader. Lönerna är ett exempel på vad som kan skilja mellan olika yrken. Oftast är lönerna baserade på erfarenhet och kunskap och många arbetsplatser tillämpar en så kallad individuell lönesättning. Det innebär att arbetsgivare ser till vad man har för kunskaper, samt erfarenheter som är relevanta för tjänsten man söker.

Barnskötare

Att arbeta som barnskötare innebär att man tar hand om barn helt enkelt. Det är exempelvis på dagis och förskola som man har rollen som barnskötare. Barnskötare är som ovan nämnts ett kvinnodominerat yrke och precis som med de allra flesta yrken är lönen individuell. Snittlönen för en kvinnlig barnskötare ligger dock på dryga 24 000 svenska kronor före skatt. För att ta reda på mer om yrket och löner kan man besöka denna länk: https://facket.net/lon-barnskotare. Lönerna och snittlönerna baseras också på i vilket län man bor i, men i övrigt ligger de inte långt ifrån varandra.

Förskollärare

En förskollärare arbetar också med barn så som en barnskötare, men till skillnad från en barnskötare så lär förskoleläraren även ut kunskap. Det kan vara i varierande ämnen, eller så är förskoleläraren specificerad på ett ämne. Snittlönen för en kvinnlig förskollärare ligger på drygt 32 000 svenska kronor före skatt, men givetvis går även denna lön att sätta individuellt. För att läsa mer om förskollärare, samt snittlön kan man besöka denna länk: https://facket.net/lon-forskollarare/.

Sjuksköterska

En sjuksköterska jobbar med patienter och är behjälplig när det behövs. För en kvinnlig sjuksköterska ligger snittlönen på drygt 36 000 svenska kronor, men om man däremot är en så kallad specialistsjuksköterska ligger snittlönen på drygt 37 000 – 39 000 kronor före skatt. För att ta reda på mer om snittlön, samt rollen som sjuksköterska kan man besöka denna länk: https://facket.net/lon-grundutbildade-sjukskoterskor/. Precis som ovan nämnts tillämpas även individuell lönesättning i detta yrke.

Anslutna till kollektivavtal

De flesta seriösa arbetsgivarna är anslutna till ett kollektivavtal. Med ett kollektivavtal anslutet kan man alltid känna sig trygg eftersom arbetsgivaren måste följa det som står i kollektivavtalet. Däribland följa löneökningen som sker oftast årligen. Detta för att lönerna måste följa löneutvecklingen. Det mesta stiger genom åren, hyror, matkostnader, samt resekostnader. Det är därför inte hållbart med samma lön under en längre period. Med ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan man alltså känna sig trygg i den punkten.

Hur mycket kan man tjäna innan man måste betala statlig inkomstskatt?

Gränsen för statlig inkomstskatt år 2021 är 523 200 kr. Man kan alltså tjäna 523 200 kr per år före skatt innan man behöver börja betala den extra skatten. 523 200 kr per år innebär att man kan tjäna 43 600 kr per månad innan man behöver betala statlig inkomstskatt. De yrken vi nämner ovan kommer alltså inte upp i den nivån.

Lämna en kommentar