Varför ska man investera i kryptovalutor?

februari 7, 2024
Av admin

Från många investerares synvinkel är kryptovalutor fortfarande en spekulativ tillgångsklass och har inte inkluderats i portföljen. Men tidigare har det visat sig att spekulation i kryptovalutor också kan vara förknippat med hög avkastning. Det gäller i synnerhet för långsiktiga investerare i kryptovalutor som Bitcoin. Kan nykomlingar och långsiktiga investerare dra nytta av denna tillgångsklass? I den här artikeln vill vi visa varför detta också är av intresse för unga investerare med lång investeringshorisont. Du kan även läsa mer om ämnet på kryptovalutor.eu som är en komplett sajt, inriktad på kryptomarknaden.

Kryptovalutor möter den traditionella ekonomin

Den så kallade traditionella ekonomin dominerar fortfarande de finansiella marknaderna. Företag som Apple och Microsoft slår regelbundet sina tidigare rekord och genererar god avkastning. Men även kryptovalutor som Bitcoin har givit en hög avkastning. Det är allt fler större investerare och riskkapitalbolag som ser potentialen i kryptovalutor.

Vilka är anledningarna till att investera i kryptovalutor? 

Naturligtvis finns det många anledningar som talar för att investera i kryptovalutor. Men enligt oss bidrar två centrala egenskaper till varför varje privatperson bör fördela åtminstone en liten del av portföljen till kryptovalutor.

Låg korrelation mellan aktier och kryptovalutor

Hittills har forskare inom finanssektorn kommit överens om att kryptovalutor och traditionella tillgångar som aktier, råvaror eller obligationer inte har någon positiv korrelation. Denna hypotes motbevisades dock med början av coronakrisen. Majoriteten av alla tillgångar förlorade en stor del av sitt värde. Bitcoin som digitalt guld eller en säker fristad hade gjort sitt. 

Det finns flertalet studier som visar att kryptovalutor och andra tillgångsklasser inte korrelerar med varandra. Det är dock också viktigt att notera att kryptovalutor är en relativt ung tillgångsklass. Följaktligen kan korrelationen fortfarande etablera sig över tid, eftersom priserna är mycket beroende av investerarnas beteende. 

Ett bra risk-till-belöningsförhållande talar för kryptovalutor

Den andra anledningen till att inkludera kryptovalutor är förhållandet mellan risk och belöning. I den nuvarande marknadsmiljön letar investerare alltid efter nya tillgångsslag. Aktier, obligationer och sparavtal inkluderas i många portföljer med målet är att maximera avkastningen.

Men potentialen i kryptovalutor är också särskilt spännande. Om vi tittar på den populäraste kryptovalutan Bitcoin finns det positiva signaler om ökad acceptans. Stigande acceptans är en bra indikator på stigande priser, eftersom tillgången på Bitcoin är begränsad till 21 miljoner mynt.

Block-belöningen för Bitcoin minskar var fjärde år vilket bidrar till att den dagliga emissionen av BTC minskar med 50%.

Samtidigt betyder det dock inte att Bitcoin inte kan bli värdelös. I värsta fall kan investerare således förlora hela sin investering. Å andra sidan finns det dock ingen gräns för priset.

Slutsats: Kryptovalutor – ett tillskott i portföljen

Sammanfattningsvis kan man säga att investerare har många alternativ för att investera pengar. Kryptovalutor är ett intressant alternativ. Förutom Bitcoin finns det också andra kryptovalutor att investera i.

Speciellt med en långsiktig investeringshorisont kan kryptoinvesteringar uppnå hög utveckling. Förutom ökad anpassning talar också förändringar i samhället och politiken för denna trend. Det finns dock inget behov av att överexponera portföljen till kryptovalutor. Snarare kan investerare redan öka det individuella resultatet med en låg tilldelning. En andel på fem procent kan positivt påverka portföljens totala resultat.

Lämna en kommentar