Deklarationen – datum och tips

september 3, 2020
Av admin
  • Deklaration

När det gäller deklaration för privatpersoner så finns det en hel del som man behöver ha koll på. Det är både viktiga datum att hålla reda på och generella avdrag som kan göras.

Skatteverket öppnar den digitala deklarationen den 17 mars. För att få sin eventuella återbäring i april ska deklarationen senast vara inlämnad 31 mars och inga ändringar ska ha gjorts. 4 maj är slutdatum då deklarationen måste vara inlämnad till Skatteverket. Har du restskatt att betala som understiger 30.000 kronor ska det betalas senast 4 maj. Om beloppet är högre än 30.000 kronor ska det betalas senast 12 februari nästa år.

Avdrag

Ett av de vanligaste avdragen som privatpersoner gör är det så kallade ränteavdraget. Detta kan du utnyttja om du har lån och betalar ränta, då kan en del av räntan kvittas mot den skatt som du betalar in via förvärvsarbete.
Att dra av för dubbelt boende är också rätt vanligt, i alla fall för dig som arbetar på annan ort under veckorna och pendlar mellan två olika boenden. Då har du rätt att dra av detta på din deklaration. Man har också rätt att dra av en viss del av sina transportkostnader, både för transport med egen bil och kollektivtrafik om de överstiger ett visst belopp.
Du kan också ha rätt att dra av viss utrustning som du köper för att använda i din tjänst, till exempel mobil, surfplatta, dator eller om speciella kläder måste användas.
Är du istället arbetslös har du rätt att dra av kostnader som uppstår i de fall du söker arbete. Det kan vara transport till och från arbetsintervjuer eller till Arbetsförmedlinge

Lämna en kommentar