Beskattning vid aktiehandel

juni 20, 2018
Av admin

När du köper och säljer aktier är du skyldig att betala skatt i Sverige. Beroende på i vilken form äger aktierna utlöser du olika sorters skatt. Det finns vanliga aktiekonton där du står som direktregistrerad ägare på dina aktier. Det finns dock smartare alternativ för att äga aktier så länge som din aktie- och fondhandel är lönsam. Alla former har sina för- och nackdelar samt att vissa passar för svenska aktier medans andra passar för utländska aktier.

Depåkonto

Om du äger dina aktier via ett vanligt värdepapperskonto eller aktiedepå så behöver du redovisa varje försäljning av aktier i deklarationen på K4-blanketten och räkna ut din totala vinst eller förlust under året. För vinster vid aktiehandel betalar du kapitalskatt.

Kapitalförsäkring – KF

Om du har dina aktier i en kapitalförsäkring är det ett försäkringsbolag som står som ägare till dina aktier eller fonder, du äger alltså formellt inte aktierna själv och har ingen rösträtt vid bolagsstämmor.
Fördelen med en kapitalförsäkring är att försäljning av aktier inte utlöser någon skatt, och för svenska aktier utgår ingen skatt på aktieutdelningar.
Du behöver heller inte deklarera något vid försäljningar av aktier eftersom du istället betalar en årlig avgift och avkastningskatt som baserar sig på värdet av ditt innehav och likvider i kapitalförsäkringen. Du ska främst välja en kapitalförsäkring om du har utländska aktier som ger aktieutdelningar, du kommer först behöva betala en källskatt på utdelningar om 15% men får tillbaka dessa pengar kommande år.

Investeringssparkonto – ISK

Investeringssparkonto eller ISK som det brukar förkortas är en sparform som kom till för att stimulera sparande och förenkla deklarationen av aktier och fonder för privatpersoner (ISK gäller inte för juridiska personer). Investeringssparkonto omfattas av investerarskyddet och insättningsgarantin.
Istället för att behöva redovisa varje enskild aktieförsäljning och räkna ut skatt eller förlustavdrag så betalar du med ISK en schablonskatt som räknas ut genom att ta hela kapitalunderlaget i ISK multipliceras med statslåneräntan + 0.75%, dock lägst 1,25% av kapitalet.

Ett ISK är det mest skatteeffektiva alternativet för dig som driver lönsam aktiehandel på svenska aktier, fonder och derivat. Din aktiehandel behöver vara lönsam eftersom du betalar schablonskatten på hela kontot även om värdet har minskat, och även om du inte sålt något så betalar du skatt.
Du kan föra över aktier från vanlig depå till ISK men utlöser då en försäljning och skatt på eventuell vinst.

Lämna en kommentar