Skattereduktion, avdrag & moms på solenergi och solceller 2024 – vad gäller?

maj 3, 2024
Av admin

Är det någon specifik skatt eller moms på solenergi, solceller, eller solpaneler? Kan och får du göra avdrag på solceller & solenergi? Läs vidare om skatteregler:

 • Fyra skatteregler som gäller för solenergi & solceller
 • Ny energiskatt 2024 beroende på anläggningens kapacitet
 • Då får du skattereduktion för energiskatt
 • Moms för solceller, solpaneler & solenergi.
 • FAQ – Vanliga frågor kring skattereduktion & avdrag.

Skatt på solenergi genom solceller – Fyra skatteregler

Att förstå skattereduktion och moms på solenergi kan vara relativt knepigt. Den etablerade jämförelsetjänsten HemSol har lyckats visualisera solenergiskatt enkelt genom en pyramid.

 • Skattereduktion – 60 öre / såld KWH för anläggningar under 69KW
 • Moms – 25% moms om försäljning över 80 000kr 
 • Kapitalskatt – 30% på inkomster över 40 000kr 
 • Energiskatt – För anläggningar över 500KW


Skatt på solenergi genom solceller
Bild från hemsol.se

Om du vill läsa mer djupgående kring skatteregler hänvisar vi dig till Energimyndigheten

Ny energiskatt på solceller beroende på anläggningens kapacitet 2024

Om du behöver betala skatt på solenergi avgörs först och främst av hur stor anläggningen är. Om du har en mindre solcellsanläggning än 500kW slipper du vanligtvis undan från energiskatt och moms. Producerar anläggningen över 500kW och elförsäljningen uppgår till mer än 80 000 kr/år måste du betala både energiskatt och 25% moms på solceller.

 • Energiskatt betalas alltså om anläggningens toppeffekt överstiger 500kW.
 • 25% moms på solceller gäller om elförsäljningen överstiger 80 000 kr/år.

Energiskatt – då får du skattereduktion

Du som har en stor anläggning på över 500kW måste, som nämnt, betala en s.k. energiskatt oavsett om du använder elen själv eller säljer den. Men i vissa fall kan du få en skattereduktion.

Skatteavdrag på solenergi 2024 – så mycket kan du få tillbaka på skatten för solceller

Egenproducerad solenergi som du säljer kan göra att du får ett skatteavdrag på solelen. För varje kWh (kilowattimme) du säljer får du 60 öre tillbaka. Ditt elhandelsbolag skickar information till Skatteverket om hur mycket el du har sålt, så du behöver inte göra något själv för att få skattereduktionen. Det här gäller både för privatpersoner och företag som är mikroproducenter av el.

Du kan bara få skattereduktion för så mycket el som du själv har använt från det vanliga elnätet, eller högst 30 000 kWh, beroende på vilken gräns som nås först.

Viktigt att veta! Från och med den första januari 2024, ökade skattesatserna för el. Den nya skatten på solceller är följande:

 • För de flesta konsumenter i Sverige är skatten 53,5 öre per kWh (42,8 öre per kWh utan moms).
 • För konsumenter med reducerad energiskatt är skatten 41,5 öre per kWh (33,2 öre per kWh utan moms).

Alla intäkter från den egna solenergin ska deklareras

Oavsett hur stora eller små intäkterna från dina solpaneler är ska de deklareras. Genererar anläggningen mindre än 40 000 kr per år ska du inte betala kapitalskatt, då är du alltså skattebefriad. Över 40 000 kr och upp till 80 000 kr innebär att du blir kapitalbeskattad – kapitalskatten ligger för närvarande på 30%.

 • Kapitalskatt på 30% tas ut på elförsäljning över 40 000 kr/år, under detta belopp är du skattebefriad.

Hur ser det ut med momsen på solceller?

Enkelt förklarat behöver du med mindre intäkter än 80 000 kr/år från din solenergianläggning, inte momsregistrera dig. Dock är det här med moms på solceller lite knepigt i vissa fall, inte minst vad gäller bostadsrättsföreningar, som beläggs med moms till viss del.

 • Elen till den allmänna fastighetens allmänna drift är momsbefriad.
 • Elen till hushållen och den som säljs till allmänt elnät är momspliktig.

OBS! BRF:er får i regel skatteavdrag på den del som är momspliktig.

FAQ

När måste man betala skatt på solceller?

Du måste betala skatt om du har en solcellsanläggning (eller flera sammanhängande) som ger mer än 500 kW i toppkapacitet ihop så måste du betala energiskatt för den el du använder. Du måste också betala moms på 25% om intäkterna är över 80 000 kr/år. Har du en mindre anläggning men får intäkter över 40 000 kr från solpanelerna, måste du betala kapitalskatt.

Vad är skatteavdrag för solceller?

Skatteavdrag är pengar du kan få tillbaka från staten ifall du producerar din egen el och säljer den till elnätet. För varje kWh (kilowattimme) du säljer får du en skattereduktion. Men du kan bara få skattereduktion för det antal kWh som du faktiskt säljer till elnätet. I det fall du producerar mer el än vad du säljer kan du inte få skattereduktion för den extra elen. Du måste också anmäla till elnätsföretaget att du producerar förnybar el och din anläggning måste uppfylla vissa krav för att få skattereduktion.

Kan man få tillbaka på skatten på el från solceller?

Ja, du kan få pengar tillbaka från staten om du producerar din egen el och säljer den till elnätet. För varje kWh (kilowattimme) du säljer får du en skattereduktion på 60 öre. Men du kan bara få skattereduktion för upp till 30 000 kWh per år, vilket motsvarar 18 000 kronor. Om du säljer mer än så får du inte skattereduktion för den extra elen.


Lämna en kommentar