Vad innehåller en olycksfallsförsäkring?

oktober 19, 2020
Av admin

I samarbete med olycksfallsförsakring.se

Vi vet alla hur lätt olyckan är framme, och det behöver inte alltid vara något stort eller allvarligt för att det ändå ska påverka oss. Även om olyckan kan tyckas liten så kan det trots allt innebära ekonomiska utgifter, och är olyckan större ja då blir även utgifterna större. I de här fallen är det en stor hjälp att ha en olycksfallsförsäkring. Många kan uppleva att det känns onödigt att skaffa en privat försäkring eftersom man ofta har en olycksfallsförsäkring genom sitt jobb, men det är inte alltid som de gäller utanför arbetstid. Ta dig därför tiden att kolla upp detta, och se om en privat försäkring också kan behövas.

Vad ingår då i en olycksfallsförsäkring? Det bästa är att gå in på de olika försäkringsbolagens hemsida och jämföra så att du hittar det som passar dig bäst. Ofta är de dock relativt lika varandra. Över lag kan man säga att det du får ersättning för är skador genom en yttre, oförutsedd händelse. Här är några exempel på vad som ofta ingår i en olycksfallsförsäkring:

Medicinsk & ekonomisk invaliditet

Medicinsk:
Om du råkar ut för ett olycksfall och får bestående men; det kan vara både fysiska och psykiska.

Ekonomisk:
Det här gäller om du får bestående problem med att utföra arbete, antingen helt eller delvis. Ibland behöver man komma upp i en viss procent av arbetsoförmåga för att ha rätt till ersättning.

Engångsbelopp för vissa skador

Vid olika typer av skador kan du ibland få ett engångsbelopp som ersättning. Detta kan ibland även bli till ytterligare ersättning om du behöver mer läkarvård. Villkoren för vilka skador som berättigar ersättning kan skilja sig åt, så jämför olika försäkringsbolag.

Vård och sjukhusvistelse

Oundvikliga kostnader för till exempel olika former av vård, sjukhusvistelse, behandlingar och mediciner samt resor kan också ersättas av en olycksfallsförsäkring.

Ersättning för ärr och tandskador

När det kommer till ersättning för ärr så beror storleken på dels hur stort ärret är, dels var på kroppen det sitter. För att försäkringen ska gälla måste ärret ibland ha krävt läkarbehandling. Vad gäller tandskador kan du i vissa olycksfallsförsäkringar få ersättning för behandling av skadade tänder och tandproteser.

Ersättning vid dödsfall

Om olyckan skulle vara så allvarlig att den leder till dödsfall så kan ersättning betalas ut till dödsboet. Summan beror på hur gammal den avlidna personen var när det hände.

Lämna en kommentar