Undersökningar bland kunder och medarbetare

juli 8, 2022
Av admin

I samarbete med brilliantfuture.se

Regelbundna undersökningar bland kunder och medarbetare är a och o för en verksamhet. Att se över hur kunderna upplever företaget är viktigt för att undersöka vad som behöver planeras framåt. För medarbetarnas del är det viktigt att undersöka hur de mår. Medarbetarna är bland det viktigaste för ett företag, de behöver tas omhand och genom en undersökning kan det ge en fingervisning hur medarbetarna trivs.

En undersöknings genomförande

Att skapa en undersökning, om det inte finns någon sen innan, är en viktig process där kunskap behövs. Det kan vara klokt att ta in hjälp utifrån för att skapa de första enkäterna. Professionella företag hjälper till i dessa processer, och de kan föra fram vad som är viktigt att undersöka och vad som inte är relevant. Det bra att se till företagets värdegrund och värderingar, och ta avstamp i dessa i frågeställningarna. Företagets värdegrund ska genomsyra hela verksamheten, och då kan frågorna riktas in via det. Genom att anlita hjälp kan en ordentlig process genomföras, från start till slut, där även resultaten kan vårdas på ett professionellt sätt.

Både kundundersökningar och medarbetarundersökningar bör med fördel genomföras regelbundet. Om möjligt bör de sändas ut minst en gång per år. Det är fördelaktigt om undersökningarna ha samma frågor, det med anledning att det är lättare att följa hur utvecklingen går mellan undersökningarna, om företaget är på väg i rätt riktning.

Ett välmående företag

Kund- och medarbetarundersökningar är en viktig faktor för att ta tempen på hur ett företag mår. Kunderna är viktiga för företaget, och då behöver också företaget veta vad kunderna är nöjda med, och vad som kan förbättras. Utan kunder finns det inget företag, så det är av yttersta vikt att undersöka vad kunderna upplever.

Med välmående medarbetare på ett företag, kan utvecklingen gå hur långt som helst. Medarbetarna är en viktig faktor för företagets framgång, så de behöver trivas och må bra. Att arbeta förebyggande är en målbild för många företag, där medarbetare fångas upp i god tid. Det är dock en konst i sig, men genom undersökningar är det möjligt att ligga steget före.

Resultatet från en undersökning

När kundundersökningar och medarbetarundersökningar genomförts, behöver det sen finnas en plan för fortsatt arbete. Materialet behöver analyseras, även här med fördel från någon utifrån som har andra glasögon på. Utefter resultatens sammanställning behöver slutligen ett upplägg upprättas där svaren tas omhand. Det kan dock inte planeras innan resultaten kommit, men så snart allt har sammanställts är det viktigt att det arbetas med omgående och följs upp regelbundet för att öka chansen för utveckling.

Lämna en kommentar