Tjänster för dig i behov av redovisning och rådgivning

juni 23, 2022
Av admin

Redovisning är inte bara ett krav enligt lag när det gäller företagande, utan också en nyckelfaktor för att kunna driva en verksamhet på ett bra sätt. Redovisningen uppfyller många intressenters behov. Bland annat företagarens egna behov. Att ha koll på hur mycket som spenderas, och på vad, samt att ha koll på alla intäkter är mycket viktigt. Att ha stenkoll på dessa siffror möjliggör åtgärder för att till exempel öka vinstmarginalen och vad man ska sikta på för att uppnå ett tillfredsställande resultat. Dessutom är balansräkningen viktig för att kunna kolla upp företagets ekonomiska hälsa.

Utöver företaget självt är redovisningen också något som till exempel banker och investerare kikar på när de lånar ut pengar till företaget. Det gör de för att bedöma företagets värde och om det är värt risken att låna ut sina pengar. Skatteverket är också intresserade av denna information, då de vill veta om en korrekt kvot av skatt har betalats.

Få assistans med redovisningen

Eftersom redovisningen är så pass viktig som den är, är det också viktigt att den blir noggrant utförd. Det handlar inte alltid om att endast fylla i rätt siffror, utan att kunna ställa upp det och presentera det på ett bra och korrekt representerat vis. Det är dessutom tidskrävande. För att dels få till det på ett bra sätt, och dels lägga tiden på annat kan en redovisningsbyrå vara något att överväga.

Att själv sköta bokföringen kan ibland vara det enda alternativet för nya entreprenörer, då man oftast inte har en massa pengar över i ett nystartat bolag. Men även då kan det vara lite klurigt att skapa en årsredovisning. Ofta är kraven mindre på mindre företag, och dessutom är dagens bokföringsprogram väl utformade. Men det är ofta ingen nackdel att ta hjälp av en redovisningsbyrå för just årsredovisningen, även om företaget är nystartat. Senare, allteftersom företaget börjar bli lönsamt, är en redovisningsbyrå ofta en klok investering. På det viset kan man istället fokusera på att skala upp företaget. När den där vinstmarginalen finns på plats, är det oftast ett gott läge att göra just det.

Att hitta en redovisningsbyrå

Kollar man marknaden finns det en hel del olika redovisningsbyråer att välja mellan, speciellt i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det kan vara svårt att fatta ett beslut om vilken som bör anlitas. Faktorer som tål att tänkas på när det gäller detta beslut är bland annat att det kan vara till fördel att hitta en byrå som kan fungera att arbeta med på längre sikt. Om du har en klar bild över till exempel hur stort företaget ska bli, kan det vara fördelaktigt att hitta en byrå som fixar det, men som ändå kan uppfylla dina nuvarande behov, om ditt företag i nuläget är mindre eller nystartat.

En annan sak som det också kan funderas kring är om man ska anlita en lokalbyrå i Stockholm exempelvis eller hitta någon online. Fördelen med en lokalbyrå är att det blir mer personligt när möten kan ske i verkligheten. Fördelar med onlinebyråer kan vara att de kan ta sig an fler kunder för en lägre kostnad, vilket innebär att priset potentiellt kan bli billigare.

Lämna en kommentar