Smart med solenergi för bostadsrättsföreningar

november 30, 2021
Av admin
  • solenergi för bostadsrättsföreningar

Solen som energikälla har snabbt blivit allt vanligare. För tio år sedan var det för dyrt, nu är det både billigare och mer effektivt. Alla kan ha sol-el – solceller för BRF kan bli en ekonomisk fördel som ökar attraktiviteten långt in i framtiden.

Ekonomiskt och miljövänligt

När bostadsrättsföreningen börjar producera el till sig själva slipper man betala skatt, moms och elnätsavgifter. Det kan ta runt 14 år att återbetala den privata solcellsanläggningen, och dessutom har man gjort en miljövänlig investering.

Solen avger enorma mängder energi. Inom två timmar får planeten lika stor mängd solenergi från vår sol som världsbefolkningen förbrukar på ett år. Att fånga upp energin på ett miljövänligt vis är en utmaning eftersom vi kan fånga upp betydligt mer solenergi än vi gör idag. Vi brukar alldeles för lite solceller – under 1% av vår energiförbrukning är solenergi.

Solceller och laddinfrastrukturer

Framtidstänkande bostadsrättsföreningar kommer att kunna bidra till en bättre miljö och ett renare samhälle – samtidigt som de genom att producera egen solenergi får en ekonomisk fördel. Detta ökar också bostadsrätternas framtida värde. I år, närmare bestämt den 10 mars, kom det nya lagkrav för laddinfrastrukturer för flerbostadshus. Nya bostadshus som har över 10 parkeringsplatser måste ha infrastruktur fram till samtliga parkeringsplatser. Nu ökar också antalet uppladdningsbara fordon i trafiken vilket innebär att bostadsrättsföreningar behöver förbereda sig för att kunna ta emot denna typ av bil. Hela den hållbara utvecklingen ställer högre krav på fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Solcellerna

Vad består solcellerna av? De består ofta av kisel och ett tunnare halvledarmaterial. Detta gör att de fångar upp solens energi och kan göra om den till el. När solen skiner på en solcell bildas den elektriska spänningen mellan solcellens framsida och baksida. Om båda sidor kopplas ihop med en elkabel rör sig elektroner fram och tillbaka mellan fram-och baksidan och el-ström skapas. Vid en jämförelse mellan ny fossil energi och solenergi är solenergin billigare och priset är på väg ner ytterligare. För storskalig produktion kan vindkraft dock ännu så länge vara billigare.

Vad kostar solenergi?

Solceller kostar cirka 18 000 kr per kilowatt, men genom de stöd som nu finns tillgängliga kan bostadsrättsföreningens investeringskostnad gå ner med 20%. Solcellernas verkningsgrad är 15-20% och vid bästa effekt bör taket ha 10 – 50 graders lutning. Helst ska rikta det mot söder, sydost och sydväst, något av dessa – högsta effekten är i söderläget.

Lämna en kommentar