Företag behöver likviditet och kapital för att kunna växa ordentligt

juli 26, 2022
Av admin

Företag som vill expandera sin verksamhet, vilket borde vara de allra flesta, är i behov av likviditet och kapital för att kunna göra det. En ordentlig tillgång kapital och en god likviditet är alltså en av nycklarna för att kunna driva ett företag framåt.

Tvärtom innebär lite kapital och en dålig likviditet att företaget hindras i sin utveckling, och att de riskerar stora finansiella problem – speciellt om tiderna i såväl företaget som ekonomin i helhet försämras. Dåliga tider kommer förr eller senare, och därmed gäller det för företagen att vara beredda på detta så att de klarar av detta läge.

En stark balansräkning (mycket fritt kapital) och ett bra kassaflöde (likviditet) kan därmed spela en avgörande roll för företagets framtid på sikt. Detta måste balanseras tillsammans med att göra nya investeringar i verksamheten, och det kan vara en svår uppgift för företagsledningen att ta ställning till.

Varför är det viktigt med god tillgång på kapital?

Vi har redan varit inne på det lite kort, men mycket kapital och god likviditet gör alltså att företaget får bra förutsättningar för att expandera och klara av sämre tider.

Det gör att företagsledningen kan våga göra investeringar som de tror på sikt kan vara lönsamma och bidra till en ökad omsättning och vinst. Kanske handlar det om att öppna en ny fabrik för att tillverka mer, köpa in ett större lager, eller anställa fler försäljare som säljer in företagets produkter eller tjänster. Oavsett vilken typ av investering det gäller så blir det lättare att ta dessa kostnader om företaget har koll på sina finanser.

När det gäller att klara av sämre tider så är mycket kapital och en god likviditet en central del i detta. I vissa företag och branscher kan intäkterna variera en hel del, speciellt under lågkonjunktur (se prognos på tillväxten), och då är det allt viktigare att man har koll på den här biten. Så hur mycket kapital företaget bör ha, och hur god likviditet de bör sikta på, beror lite på vilken typ av verksamhet de bedriver.

Hur kan företaget förbättra sin finansiella ställning?

Företagets finansiella ställning kan, som du säkert har förstått, avgöra dess framtid och vilka möjligheter de har när det gäller att utöka verksamheten. Men hur kan företagen se till att förbättra sina finanser egentligen? Det finns flertalet sätt och vi kommer nu gå igenom tre av dem.

1. Se över betalningsvillkoren med både kunder och leverantörer

Det vi menar här är att företaget försöker se till så att kunderna betalar snabbare, och att företaget har längre tid på sig att betala sina leverantörer. På så vis får de snabbt in nya pengar som kan användas i verksamheten.

Detta är ett sätt som kraftigt kan förbättra likviditeten i företaget om man lyckas göra det på ett bra sätt. Företaget bör dock vara måna om sina relationer till såväl kunder som leverantörer, och bör därför inte försöka pusha detta alldeles för långt.

2. Minska skulderna och skapa en buffert

Företag med mycket skulder innebär generellt sett en högre risk än de med lite skulder. Har företaget en stor andel skuld kan detta bli jobbigt att hantera om det blir sämre tider. Lån och krediter innebär ju dessutom en räntekostnad, och det är något som i sin tur påverkar likviditeten negativt.

Lånade pengar gör helt enkelt att företaget blir mer sårbart vid svackor och variationer i intäkterna och om ekonomin går in i en lågkonjunktur. Hur mycket företaget påverkas beror dock också på vilken typ av verksamhet de bedriver.

Det kan därför vara klokt att hålla nere andelen skuld, och istället försöka bygga upp en buffert som kan användas vid sämre tider och vid nya investeringar. Företaget bör göra detta när det råder goda tider och verksamheten rullar på bra.

3. Ha en god kostnadskontroll

Detta må vara en rätt självklar punkt, men det är ändå viktigt att ta upp. Ökade kostnader innebär ju att det också krävs högre intäkter för att gå med vinst och bygga upp ett kapital i företaget. Det gör också att risken i företaget ökar, speciellt om de har mycket skulder.

Företagsledningen kan därför inte gasa allt för snabbt framåt och dra på sig massor av kostnader om de inte vet relativt säkert att intäkterna kommer komma framöver. Gör de investeringar som kanske inte blir lika lönsamma som de beräknat samtidigt som de kraftigt har ökat kostnaderna, då kan det bli ett jobbigt läge att hantera. En god kostnadskontroll är därmed extremt viktig för att skapa och bibehålla en god finansiell ställning i företaget.

Företagslån kan vara lönsamma och användbara

Vi var tidigare inne på att företag generellt sett bör hålla nere andelen skuld, för att på så vis inte ha allt för höga risker i sin verksamhet. Och det är en bra riktlinje enligt oss, men det finns faktiskt lägen då det kan vara både lönsamt och användbart för företaget att låna pengar. Företaget kan exempelvis ta ett lån för att göra t.ex. nya investeringar och på så vis expandera sin verksamhet.

Vi kan ta ett exempel:

Ett industriföretag tar ett företagslån till en ränta på 5% för att kunna starta en till fabrik, köpa in nödvändiga maskiner, och anställa ny personal. Företagsledningen bedömer att denna investering på sikt kommer kunna generera en avkastning på minst 15% årligen.

Om de får rätt i sina antaganden om investeringens avkastning så kommer de därmed tjäna minst 10% per år genom att låna pengar, allt annat lika. I detta fall kan det alltså vara smart att ta på sig skulder så att de har möjlighet att tjäna mer längre fram – förutsatt att de klarar av att hantera skuldbördan.

Ett annat användningsområde för företagslån

Företagslån kan även vara användbara om likviditeten tillfälligt är mindre bra. Är företagsledningen förhållandevis säkra på att det bara är just en tillfällig svacka ta de ta ett lån för att rädda upp situationen kortsiktigt.

Företaget bör dock enbart låna pengar om de bedömer att det är nödvändigt och i övrigt har en god finansiell stabilitet, så att de faktiskt klarar av att betala tillbaka skulden vid ett senare tillfälle.

Vad händer om företaget har en dålig finansiell ställning?

En dålig likviditet kan vara förödande för ett företag – och i slutändan kan det faktiskt leda till konkurs om den försämras riktigt ordentligt. Det gör ju att det blir svårt att betala leverantörer, löner till anställda, och eventuella skulder till banker och andra kreditinstitut. Misslyckas företaget att genomföra dessa betalningar kan det såklart ställa till med stora problem. Detta kan i sin tur leda till en ond spiral där läget hela tiden förvärras ännu mer.

Saker du bör kolla på när du gör aktieinvesteringar

Det finns flertalet nyckeltal du kan kolla på när du ska göra aktieinvesteringar och vill titta närmre på företagets finansiella ställning. Några bra nyckeltal för detta är soliditet, skuldsättningsgrad, och räntetäckningsgrad. Dessutom är det bra att kolla så företaget har ett stabilt och ökade kassaflöde, samt att det såklart finns en positiv trend i företagets omsättning.

Givetvis finns det många faktorer att ta hänsyn till när du investerar i aktier, men detta är några viktiga punkter som man bör ta en extra titt på för att kunna rensa bort de allra mest riskfyllda bolagen.

En viktig sak att ha med sig när man vill handla med akter är att man ser till helheten och inte stirrar sig blind på ett fåtal saker. Kolla in företagets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, och fundera även på om affärsmodellen verkligen håller i längden.

Är du ny till aktier och känner att du vill få lite vägledning kan du kolla in en nybörjarguide som ger dig bra information på ämnet. Därefter kan du kolla in övrigt utbildningsmaterial på nätet som förhoppningsvis kan hjälpa dig ytterligare.

Lämna en kommentar