Dessa regler gäller för skattereduktion för solceller

augusti 10, 2021
by admin

I samarbete med Hemsol.se

Vad är skattereduktion för solceller?

Alla företag och privatpersoner som mikroproducerar solel med ett solcellssystem har rätt till en skattereduktion för den el de matar ut på elnätet. I den här artikeln slätar vi ut alla frågetecken och förklarar vad som gäller i detalj, när det kommer till skattereduktion för solceller.

Skattereduktionen är en förmån som staten, och i förlängningen Skatteverket erbjuder för att det ska vara lönsamt att skaffa solceller. Skattereduktion ligger på 60 öre per såld kWh, och medför ett avdrag på din inkomstskatt. Då måste ha en deklarerad inkomst för att nyttja skattereduktionen.

4 krav för att ta del av skattereduktionen

  1. All el som nyttjas och säljs ska ha samma anslutningspunkt. Det vill säga; du både köper och säljer el via samma anslutning.
  2. Huvudsäkringen på din bostad får inte överstiga 100 A.
  3. Den maximala skattereduktionen ligger på 30 000 kWh årligen. Det innebär att skattereduktionen har ett tak på 18 000 kr per år.
  4. Du får inte skattereduktion för fler kWh än vad du köpt av nätägaren.

Om man inte uppfyller kraven, vad händer då?

Om exempelvis din huvudsäkring är för stor eller om du har flera anslutningspunkter har du inte rätt till någon skattereduktion. Men som Skatteverket själva förtydligar finns det ibland lite svängrum när det kommer till skattereduktionen.

Om du matat ut mer el än vad du gjort av med har du fortfarande rätt till skattereduktion. Låt oss säga att du matar ut 10 000 kWh solel, men bara nyttjar 6 000 kWh av dessa i din villa. Då har du rätt till en skattereduktion på 6 000 kWh, det vill säga den mängd solel du sålt till nätägaren.

Det är en bra idé att räkna på din nuvarande elförbrukning så du vet vad som gäller, i synnerhet när det kommer till mikroproduktion av solel. Hemsol.se är en bra resurs för det.

Är det krångligt att administrera skattereduktionen?

Nätägaren ansvarar för att rapportera in hur mycket elektricitet du köpt respektive sålt. Inrapporteringen från nätägaren till Skatteverket sker automatiskt. Skatteverket beräknar din skattereduktion per automatik, och för in alla uträkningar i din inkomstdeklaration. 

Vi fastställer därför att administrationstiden är obefintlig för dig som mikroproducent av solel. Detta är en stor fördel som medför att du slipper en massa krångligt och tidsödande administrationsarbete.

Installationen av solcellerna är även den avdragsgill

Arbetskostnaden du betalar för installationen av solceller är avdragsgill med ROT-avdraget. Den kostnad som blir kvar efter ROT-avdraget är avdragsgill när du säljer din bostad.

Leave a Comment