Vad är ett seniorlån?

juli 26, 2022
Av admin

Ett seniorlån var ett lån som riktade sig till äldre personer (60+) och fanns mellan 2005 och 2016. Låneformen finns med andra ord inte kvar längre, vilket till stor del beror på att det var en dålig lönsamhet i den här låneprodukten.

Det som krävdes för att få ett seniorlån var att man hade gått i pension och ägde en lågt belånad villa eller bostadsrätt. Denna användes som säkerhet för lånet, och till skillnad från andra lån betalades ingen ränta eller amortering under lånets löptid (vanligtvis 10 år). Låntagarna kunde låna upp till 45 procent av bostadens värde, vilket kan jämföras med 85 procent för ett vanligt bolån.

Valde man att låna pengar med ett seniorlån betalade man inga räntor månadsvis, utan istället skedde betalningen med ytterligare en kredit avsedd för räntorna. Vid löptidens slut (eller när lånet löstes) så betalades det ursprungliga lånebeloppet plus kredit för räntekostnaderna vid samma tillfälle.

Seniorlånen hjälpte kunderna

Denna låneform var ett populärt alternativ för de äldre, och anledningen till det var sannolikt eftersom det kan vara svårt att bli beviljad lån när man kommer upp i åldrarna.

Bankerna försöker hålla nere risken i sina lån, och lån till en äldre person innebär generellt sett en högre risk, vilket alltså leder till sämre lånemöjligheter för en åldersgruppen.

Seniorlånen var ett bra sätt för låntagarna att få loss kapital som annars var låst i bostaden. Många äldre har ägt och amorterat på sina bostäder under många år, vilket innebär att de har en hel del ”låst kapital” i deras bostäder.

Dessutom gjorde ett seniorlån att månadskostnaden för lånet försvann, vilket då ledde till lägre totala kostnader per månad. Läger kostnader innebar för många att de hade möjlighet att bo kvar i sin nuvarande bostad trots lägre inkomst, och att de hade möjlighet att även göra andra saker för de pengar som blev över. Hade man ingen buffert att ta av kunde ett seniorlån därmed hjälpa en hel del.

Det fanns även nackdelar med seniorlån

Seniorlånen hjälpte alltså många äldre och gjorde det möjligt för många att bo kvar i sin bostad, men det fanns även ett par nackdelar med den här låneformen.

Kritiken mot seniorlån riktade sig främst mot att de hade högre totalkostnad än vanliga lån (högre ränta), och att det därmed var väldigt mycket dyrare i längden att ta ett seniorlån istället för ett vanligt bolån. Seniorlån kunde även begränsa möjligheten att få bostadstillägg om man tidigare hade haft rätt att få det.

Vilka alternativ finns istället för seniorlån?

Seniorlån är som sagt numera av nedlagd låneform, men det finns ett par alternativ.

Hos de flesta långivare kan man ta ett privatlån eller blancolån utan säkerhet upp till det att man fyller 70-79 år. Men detta kan såklart variera mellan olika långivare – vilket även gäller räntan. Lånevillkoren på dessa lån när man är i de lite högre åldrarna är inte bland de bästa då den högre åldern innebär en högre risk för långivaren.

Därför är det precis som alltid bra att jämföra många olika lån och långivare innan man väljer att ta ett privatlån (oavsett ålder) så att man försäkrar sig om att man får bästa möjliga lånevillkor utifrån ens egna förutsättningar.

Lämna en kommentar