Skattereduktion för grön teknik

augusti 10, 2023
Av admin
  • Skattereduktion för grön teknik

Det blir allt mer vanligt att svenskarna installerar grön teknik, vilket innebär teknik som ger oss en mer hållbar värld att leva i. Med hjälp av grön teknik som förnybara solceller, egenproducerad el och laddningspunkter för elbilar kan vi resa och producera elektricitet utan att samtidigt skapa skadliga växthusgaser.

Ny skattereduktion

Nu går det att få en skattereduktion när du ska installera grön teknik, där du får ersättning för den kostnad detta innebär vad gäller material och arbete. Ersättningen gäller de installationer som har slutförts och betalats tidigast 1 januari år 2021. Den nya skattereduktionen fungerar likadant som rot och rut, men är numera en egen typ av skattereduktion. Det är företaget som genomför installationen av grön teknik som gör avdraget direkt på din faktura. Därefter begär företaget en utbetalning från Skatteverket. Den skattereduktion för grön teknik som kan göras ligger på 50 000 kronor per år och person. Du kan ta del avdraget beroende på om du har betalat in tillräckligt med skatt under året och beroende på vilka övriga avdrag du har gjort.

Läs mer: På bästasolceller.se kan du läsa mer om det nya solcellsstödet och vad som gäller ifall du vill installera solpaneler på din bostad.

Grön teknik

Du kan installera flera olika sorters grön teknik och använda dig av skattereduktionen. Hit hör installation av ett nätanslutet solcellssystem, där du kan få en skattereduktion med 20 % av den kostnad som går åt för material och arbete. Du kan även installera ett system för lagring av den elenergi du producerar själv. Här ges skattereduktion med 50 % av material- och arbetskostnaden. Till ditt elfordon kan du installera en laddningspunkt vilket också räknas som grön teknik, och du får även här en skattereduktion med 50 % på den kostnad som uppstår för material och arbete.

Installation i bostad

Den installation som görs ska ge el till den aktuella bostaden, samt ske i ditt eget eller din förälders hushåll. Den ska avse en ägarlägenhet eller ett småhus, en lägenhet som har upplåtits med bostadsrätt eller en byggnad som är under uppförande och som kommer att bli en ägarlägenhet eller ett småhus. Gemensamt för alla dessa bostadsformer är att de bör ägas av dig som kommer att begära skattereduktionen.

Väljer du att köpa in material från andra leverantörer än det företag som är anlitade att utföra installationen av din gröna teknik går det endast att få skattereduktion för installationsarbetet. Du kan då inte längre få någon skattereduktion för materialkostnaden. För att ta reda på hur hög skattereduktion som är möjlig kan du använda dig av verktyget Räkna ut din skatt. Via denna tjänst ges en preliminär beräkning. Det är särskilt viktigt att göra bruk av verktyget om du har använt både skattereduktion för grön teknik samt rot-och rutavdrag.

Använd skatteavdraget

Om du planerar att använda dig av skatteavdraget för grön teknik behöver du inte skicka någon ansökan. Du kan istället i förväg avtala med det företag som ska installera din gröna teknik kring vilka villkor som gäller. För att skatteavdraget ska beviljas för installationer utförda i Sverige är det nödvändigt att företaget som utför installationen är godkänt för F-skatt. Med detta avdrag går det att öka installationen av grön teknik i Sverige.

Lämna en kommentar