Bilförsäkring

oktober 16, 2023
Av admin

I Sverige är det lag på att ha minst en så kallad trafikförsäkring på bilen. Trafikförsäkringen täcker endast personskador på förare och passagerare i bilen, oavsett vem som är vållande till skadorna. Det den också täcker är personskador på personer som är utanför fordonet, samt på egendom som blivit skadad av föraren i bilen. Om man däremot vill att försäkringen ska ersätta exempelvis motorhaveri, brand eller inbrott måste man teckna en större försäkring. Det finns många olika försäkringsbolag idag som erbjuder olika bilförsäkringar. Att jämföra olika försäkringsbolag för att hitta billigaste bilförsäkring är därför att rekommendera. Det ger också en bred översyn på vad de olika bolagen erbjuder, samt vad det finns för typer av försäkringar. På så sätt kan man hitta den försäkring som passar bäst till sin bil.

Vilken försäkring ska man ha?

Eftersom försäkringsbolagen gör en utvärdering av bilen så är det bra att välja försäkring därefter. Om det är en äldre bil som har gått många mil kan det vara bra att ta en lägre försäkring, men om det däremot är en ny bil som inte har gått många mil är en högre försäkring att föredra. Alla försäkringsbolag har en så kallad självrisk, men även den kan variera lite beroende på vad man har för bil och vad man väljer för försäkring, samt försäkringsbolag. Försäkringsbolagen ser också över vilken ålder man har, samt på vilken ort man bor, vilket också påverkar priset. Detta för att det anses att ju yngre man är desto mindre erfarenhet har man. Varför de också anpassar priserna efter var man bor beror på hur många brott som är inrapporterade från just den orten, vilket i sin tur också kan påverka priset på försäkringen.

En äldre bil

Som ovan nämnt är det inte värt att ta en dyr försäkring om man har en äldre bil. Detta eftersom man inte alltid tjänar på att ta en dyrare försäkring till en äldre bil. Till en äldre bil är det därför rekommenderat att ta den lägsta försäkringen, som täcker det nödvändigaste. Om en bil som är äldre havererar kan det kosta mer att laga den än att köpa en ny och därför anser inte försäkringsbolagen att det är lönt att laga den. Det gäller även bilar som har gått många mil. En bil håller inte för evigt och om den dessutom har gått många mil så är oftast många delar slitna på den och måste bytas ut. Det kan kosta mer än att köpa en ny bil och det är inget försäkringsbolagen vill ersätta. Därför är det bättre att ta den lägsta försäkringen på en gammal bil.

En ny bil

Till skillnad från en gammal bil så bör man välja en större försäkring till en ny bil. En bil som är ny har således inte lika mycket förslitningar som en gammal bil och därför är det mer lönt att ha en dyrare försäkring som täcker vid exempelvis motorhaveri. Det är därför bra att ha det i åtanke om man ska köpa en bil, oavsett om den är gammal eller ny.

Lämna en kommentar