RUT-avdrag när du anlitar en barnvakt

januari 18, 2022
Av admin

Så gott som alla föräldrar måste någon gång få hjälp med barnpassning. Det kan vara i samband med jobbresor, kort- eller långvarig sjukdom eller helt enkelt för att kunna utöva någon fritidsaktivitet tillsammans med sin partner. Alla har inte heller föräldrar eller andra släktingar i närheten som kan ställa upp och hjälpa till med att passa barnen.

Ett alternativ är då att anlita någon, som till exempel en barnvakt från Yepstr, men många avstår dessvärre eftersom de tror att det är för dyrt. Tack vare att barnpassning räknas till de hushållsnära tjänsterna som omfattas av RUT-avdraget blir dock kostnaden inte så hög.

Sedan 1 juli 2019 är RUT-avdraget för barnpassning höjt från 25 000 kronor per person och år till 50 000 kronor per person och år. Man får dra av 50 procent av kostnaderna, förutsatt att de krav som Skatteverket ställer är uppfyllda.

Kraven för att du ska få göra RUT-avdrag för barnpassning

Precis som med de arbeten som omfattas av ROT-avdraget finns det en rad villkor som måste uppfyllas för att barnpassning ska omfattas av skattesubventionen. De kraven är:

  • Barnet får inte har börjat i årskurs åtta
  • Barnet måste passas i eller nära den bostad som det bor i; undantaget när barnvakten lämnar eller hämtar barnet på förskolan, grundskolan, en fritidsaktivitet eller liknande
  • Det är enbart föräldrar eller vårdnadshavare med underhållsskyldighet som är berättigade till RUT-avdrag

Det spelar ingen roll om du anlitar ett företag som erbjuder hushållsnära tjänster eller en privatperson som barnvakt, du har rätt att ansöka om RUT-avdrag oavsett. Däremot gäller det att hålla ordning på vilka barnpassningsuppgifter som är godkända för skattesubventionen och vilka som inte är det. RUT-avdrag ges för att passa barn, läxhjälp och hjälp med annat skolarbete, men högst 10 procent av den tid som ett barnpassningstillfälle omfattar samt enklare matlagning i samband med barnpassningen.

Den som utför barnpassningen kan alltså tillaga ett mellanmål och servera barnet eller barnen utan att det påverkar rätten till RUT-avdrag. Utföraren kan däremot inte tillaga en middag till barnet eller familjen då detta inte räknas som en hushållsnära tjänst.

Vilka uppgifter ges det inget avdrag för?

Om man har möjlighet kan det kännas tryggt att anlita far- eller morföräldrar eller en äldre kusin till barnet som barnvakt. Det är dock inte möjligt att göra avdrag för barnpassning om utföraren är släkt med barnet. RUT-avdrag ges inte heller för privatlärare eller tränare, eller för att anordna barnkalas eller liknande aktiviteter för barnet i fråga. Att betala någon för att lämna och hämta barnet i förskolan eller grundskolan, eller hämta och lämna vid fritidsaktiviteter och dylikt omfattas inte heller av RUT-avdraget.

När du anlitar ett företag som erbjuder barnpassning behöver du inte själv ansöka om skatteavdraget, det ombesörjer det aktuella företaget i samband med att de fakturerar dig.

Lämna en kommentar